Általános Felhasználási Feltételek

Általános Felhasználási Feltételek

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (a továbbiakban: Felhasználási Feltételek) határozzák meg a Commercial Service Kft. (székhelye: 1028 Budapest, Hidegkúti út 148., nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága; cégjegyzékszáma: Cg. 01-09-987133, a továbbiakban: „Üzemeltető") kizárólagos tulajdonában álló, és általa működtetett www.kuponbonusz.hu elnevezésű weboldal (a továbbiakban: Weboldal) felhasználásának a feltételeit.
A tárhelyszolgáltató székhelye:  1112 Budapest, Kápolna út 54/a I/3.     
A tárhelyszolgáltató telephelye:  1112 Budapest, Kápolna út 54/a I/3.     
A tárhelyszolgáltató e-mail címe: info@net-position.hu      
Felhasználónak minősül minden olyan nagykorú, cselekvőképes természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéb szervezet, aki a Weboldalon regisztrál (a továbbiakban: Felhasználó). A Weboldalt kiskorúak nem használhatják. A Weboldalon való regisztrációval, illetve a Weboldal által nyújtott bármely szolgáltatás igénybevételével, hírlevélre való feliratkozással a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Felhasználási Feltételeket, illetve az adott kuponra vonatkozó Vásárlási feltételeket, továbbá az adott Szolgáltató/Partner (azaz aki, vagy amely az adott szolgáltatás esetében az „Elérhetőségek" menüpont alatt megjelenítésre kerül; „Szolgáltató" vagy „Partner" alatt értendő termékértékesítés esetén a termék értékesítője is; a továbbiakban: „Szolgáltató" vagy „Partner") weboldalán feltüntetett kupon(ok)felhasználására vonatkozó feltételeit.
A regisztrált Felhasználó vállalja, hogy a jelen Felhasználási Feltételeket, Vásárlási feltételeket, Termékleírást, Részleteket, továbbá a Szolgáltató/Partner weboldalán feltüntetett kupon(ok) felhasználására vonatkozó feltételeit magára nézve kötelezőnek fogadja el, és a változásokat nyomon követi.
A Felhasználó által megtett megrendelés alapján megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződés külön iktatásra nem kerül, azonban a megkötött jogügylet részletei hozzáférhetőek a Fogyasztó felhasználói fiókjában.
A Weboldal Üzemeltetője jogosult a jelen Felhasználási Feltételeket és/vagy az Adatvédelmi szabályzatot egyoldalúan módosítani azzal, hogy minden módosítás legalább hatályba lépése előtt 15 nappal publikálásra kerül a Weboldalon, és erről az Üzemeltető elektronikus levél útján tájékoztatja a Felhasználóit. A 15 napos határidőt időközbeni jogszabály-módosítás esetében nem kötelező betartani.
Amennyiben a Felhasználó a jelen Felhasználási feltételeket, az adott kuponon feltüntetett Vásárlási feltételeket, Termékleírást, Részleteket, továbbá a Szolgáltató/Partner weboldalán feltüntetett kupon(ok) felhasználására vonatkozó feltételeit nem fogadja el, úgy nem jogosult a Weboldal használatára, illetve a Weboldal által kínált szolgáltatások igénybevételére. A Felhasználó jogában áll, hogy ne használja a Weboldalt, ha nem ért egyet a Weblapon érvényes Adatvédelmi szabályokkal, Felhasználási Feltételekkel, az adott kuponon feltüntetett vásárlási feltételekkel, vagy a Szolgáltató/Partner Weboldalán feltüntetett kupon(ok) felhasználására vonatkozó feltételeivel.
A szerződéskötés lehetséges nyelve: magyar nyelv.

I. Hírlevélre való fel-, és leiratkozás

Regisztráció nélkül is fel lehet iratkozni a Kuponbonusz.hu hírlevelére. Ebben az esetben a „Feliratkozás hírlevélre" gombra való kattintást követően a feliratkozó személy a feliratkozás után pár másodperccel egy e-mailt kap, amelyben meg kell erősíteni a feliratkozását. Ezt követően a Felhasználó a Weboldal újabb akcióiról e-mailben értesítést kap. A hírlevélről a Weboldalon vagy a hírlevél végén megjelentetett ikonra kattintva bármikor le lehet iratkozni.

II. Regisztráció

A Felhasználók a Weboldalt előzetes regisztráció útján vehetik igénybe, azaz az akciókban foglalt kedvezményekben való részesüléshez regisztráció szükséges. A regisztráció során személyes adatait megadó Felhasználó adatlapja hitelesítésével elfogadja a rendszer használatának szabályait. A Felhasználó kötelezi magát arra, hogy az adatbázisba kizárólag saját adatait rögzíti, valamint hogy azok a valóságnak megfelelnek. A regisztrációs adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Regisztrációval a Felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy az Üzemeltető az adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezelje adataikat.
Az Üzemeltető fenntartja saját maga számára azt a lehetőséget, hogy a regisztrált Felhasználókat a fontosnak tartott információkról hírlevélben értesítse, egyúttal biztosítja a Felhasználó részére a hírlevélről való leiratkozás lehetőségét.
A regisztráció az oldalon található „Regisztráció" gombra kattintva lehetséges. A Felhasználó a regisztráció során felhasználónevet választ magának, majd személyes adatai (vezetéknév, keresztnév, működő és valós e-mail címe, jelszava), majd megerősített jelszava megadása után az általa megadott e-mail címre egy, a regisztráció megerősítését kérő e-mailt kap. A megerősítést kérő e-mailben található linkre kattintva véglegesíti a regisztrációját, ezt követően azonnal jogosult a Weboldal valamennyi szolgáltatását igénybe venni.
Az Üzemeltetőt semminemű felelősség nem terheli a tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért. Amennyiben a Felhasználó adataiban változás állna be, és erről nem értesíti az Üzemeltetőt a regisztrációs adatok módosításával, úgy az ebből következő károkért az Üzemeltető/Szolgáltató/Partner felelősséget nem vállal.
Az Üzemeltető a személyes adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése, és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja az Adatvédelmi szabályzatban foglaltaknak megfelelően, azokat harmadik személyeknek csak jogszabályi vagy hatósági kötelezés esetén adhatja át.
A regisztrációval a Felhasználók kötelezik magukat arra, hogy nem használják a Weboldalt tisztességtelen, vagy ízléstelen, vagy bármely jogszabállyal, vagy bármilyen általánosan elfogadott Internet-szabállyal ellentétes, vagy jóerkölcsbe ütköző tartalom, adat feltöltésére, illetve üzenet továbbítására vagy fogadására.
A regisztrált Felhasználók adataik, illetve regisztrációjuk törlését ügyfélszolgálatunktól kérhetik az info@kuponbonusz.hu e-mail címen.

III. A Weboldal használata

Az oldalon az Üzemeltető által a weben működtetett interaktív online szolgáltatás működik, ami információs szolgáltatásokból, illetve a Kuponbonusz Kft. és partnerei által szolgáltatott információs szolgáltatásokból, tartalomból és tranzakciós felhasználásokból áll, amelyeket a Kuponbonusz Kft-nél, a Partnereknél és más külső szolgáltatóknál lehet beváltani termékekre és szolgáltatásokra.
Az oldalról vagy kapcsolódó oldalakról kinyomtatott minden kupon (a továbbiakban „kupon") promóciós kupon, amelyet általában a Kuponbonuszon keresztül a részt vevő partnerektől (a továbbiakban „Szolgáltató" vagy „Partner") lehet megvásárolni és kedvezményesen felhasználni az általuk kínált árukra és szolgáltatásokra. Amennyiben a Felhasználó megrendel egy kupont a Szolgáltatótól/Partnertől a Kuponbonuszon keresztül, ajánlatot tesz a lentiekben megállapított szabályok és feltételek szerint a szolgáltatás/termék kuponnal való megvásárlására.

III.1. Az akcióban meghirdetett szolgáltatás vagy termék megrendelése

Amennyiben a Felhasználó valamely akcióban meghatározott szolgáltatást vagy terméket meg kíván vásárolni, úgy a "Megveszem/Ajándékozom" gombra kattintással teheti ezt meg. A termékért vagy szolgáltatásért átutalással, folyószámlára történő személyes befizetéssel vagy bankkártyával, illetve egyéb, az oldalon megjelenített módon fizethet.
A szolgáltatás vagy termék vételára mindig az akcióban feltüntetett összeg, amely az általános forgalmi adót tartalmazza.
Az Üzemeltető a Felhasználó vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően a megrendelést elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolja a Felhasználó részére. A visszaigazolásban szereplő információk értelemszerű alkalmazásával (kedvezményezett neve, bankszámlaszáma, közlemény, összeg) a Felhasználó teljesítheti befizetését. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználó részére nem kerül megküldésre, akkor a Felhasználó ajánlati kötöttsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.
A Weboldalról megrendelhető szolgáltatások/termékek árai változtatásának jogát az Üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt szolgáltatások/termékek vételárát kedvezőtlenül nem befolyásolja.
Amennyiben valamely akcióban hibás ár kerül meghirdetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, például a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" forintos vagy "1" forintos árra, akkor az Üzemeltető nem köteles a kupont hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást/teljesítést, amelynek ismeretében a Felhasználó elállhat vásárlási szándékától.

III.2. Fizetési módokról

A Felhasználó a Weboldalon a Megveszem/Ajándékozom gombra való kattintás után megjelenő információk, illetve a regisztrált e-mail címére megküldött elektronikus visszaigazolásban szereplő információk alapján megteheti befizetését. Az alábbi fizetési módok elfogadottak a Weboldalon:

Fizetés átutalással.
Fizetés személyesen, bankfiókban folyószámlára történő befizetéssel.
A Weboldalon fizetés bankkártyával.
Egyéb, a weboldalon esetlegesen meghirdetett módon.

A Felhasználónak bármely fizetési mód alkalmazásánál hivatkoznia kell, azaz meg kell adnia a közlemény rovatban a megkapott kuponkódot/kódokat. Ez egy egyedileg generált számsor, amely biztosítja az akció és a Felhasználó beazonosítását.

III.3. A kuponok kézhez vétele

Azon Felhasználók, akiknek az átutalása, illetve befizetése jóváírásra került az Üzemeltető bankszámláján, elektronikus levélben megkapják a kinyomtatható kupont, amellyel igénybe vehetik/átvehetik a megvásárolt szolgáltatást/terméket (a kupon elérhető/letölthető a felhasználói fiókból is). A Kupon tartalmazza: a szolgáltatás megnevezését, a Szolgáltató megnevezését, a szolgáltatás nyújtásának helyszínét, a kupon névértékét (kivéve ajándékozott kupon), egyedi azonosító számát, a kuponkódot, a Felhasználó vagy ajándékozás esetén a megajándékozott személy nevét, a kupon érvényességi idejét, illetve a kupon felhasználásának legfontosabb szabályait.

III.4. Ajándékozás

A Felhasználó a harmadik személy részére történő vásárláskor az „Ajándékozom" gombra való kattintás után megadja annak a személynek a nevét és e-mail címét, akinek ajándékba szánja a Kupont. A befizetés beérkezése után a Felhasználó elektronikus úton, e-mailben megkapja az ajándékba vásárolt kupont. Az ajándék kuponon az ajándékozott neve szerepel, a szolgáltatás/termék megnevezése, az igénybevételi lehetőségek, az ellenérték viszont nem kerül feltüntetésre.

III.5. A kuponok beváltása

A megvásárolt és kinyomtatott Kupont a Felhasználó a Kupon érvényességi ideje alatt jogosult az ott meghatározott szolgáltatás/termék igénybevételére felhasználni. Az érvényességi idő lejártát követően a Kupon többé nem használható, és nem visszatéríthető. A Szolgáltatás igénybevételéről az adott Szolgáltató/Partner állít ki bizonylatot (számlát) a Felhasználó részére.

A Kupon készpénzre nem váltható: amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatónál/Partnernél olyan szolgáltatást vesz igénybe, amelynek értéke nem éri el a Kupon névértékét, úgy a Felhasználó nem jogosult a különbözetre.

Mind az Üzemeltető, mind a Kupon kibocsátója kizárják felelősségüket a Felhasználó irányába a Kupon harmadik személyek által való jogosulatlan felhasználása miatt.
A Szolgáltató jogosult a vásárolt kupon kódját időpontfoglalásnál a Felhasználótól elkérni.
A Felhasználó kötelezettséget vállal, hogy a vásárolt kupon kódját időpontfoglalásnál a Szolgáltató tudomására hozza, amennyiben a Szolgáltató/Partner igényt tart rá.
A lejárt határidejű kupont nem lehet beváltani, hacsak a kupon kibocsátója másként nem rendelkezik.
A személyes adatok gyűjtésével kapcsolatos további információkat az adatvédelmi szabályzat tartalmazza.
A Kuponbonuszonkeresztül vásárolt kuponok nagyrészt a Szolgáltató/Partner által kínált árukra és szolgáltatásokra válthatók be. Amennyiben nem a Kuponbonusz Kft. a kupon, illetve az áruk és szolgáltatások eladója/teljesítője, akkor a Szolgáltató/Partner az egyedüli felelőse a Fogyasztó általa megvásárolt Kuponok beváltásáért, az azzal kapcsolatos jogok és kötelezettségek az ő személyében állnak be. A Kuponbonusz közvetíti a kupon eladását, amit a Szolgáltatónál/Partnernél megvásárolt szolgáltatásokkal, árukkal és termékekkel kapcsolatban lehet beváltani.
Egy beváltásnál egy Kupon használható fel. Egy megrendelésnél egy kupont lehet felhasználni, hacsak a Szolgáltató/Partner másképp nem rendelkezik. Sem a Kuponbonusz Kft., sem a Szolgáltató/Partner nem vállal felelősséget az elveszett vagy ellopott kuponokért vagy kuponszámokért. A kupon nem kombinálható más kuponnal, külső igazolásokkal, kuponokkal vagy promóciókkal, hacsak a Szolgáltató/Partner nem rendelkezik másképp. A kuponok reprodukciója, árusítása és kereskedelme tilos, kivéve, ha a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően történik. Bármilyen beváltási kísérlet, amely nem felel meg ezeknek a feltételeknek és szabályoknak, érvényteleníti a kupont.

III.6. Kuponvásár

A "Kuponvásár" kategóriában megjelenő ajánlatok kuponjaihoz a Felhasználók a "Kinyomtatom" gombra kattintva tudnak hozzáférni. A kinyomtatott kupont a Partnernél/Szolgáltatónál az érvényességi időn belül bemutatva a Felhasználó jogosult a szolgáltatást a megjelölt feltételekkel igénybe venni.

IV. Általános feltételek

Felhasználó felelős a saját hardver- és szoftver-eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.

Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy Üzemeltető a Weboldalon esetlegesen elérhető interaktív mikro-oldalakat, fórumokat, chat-szobákat felügyeli és moderálja. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen mikro-oldalak jogellenes használata esetén Üzemeltető jogosult a Felhasználó regisztrációját felfüggeszteni és/vagy törölni.
A Weboldal biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot. A Weboldalon való vásárlás azonban feltételezi az Ügyfél/Felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.
Az Üzemeltető nem felelős semmilyen kárért, amely a Weboldalra való csatlakozás miatt következett be. A Felhasználót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.
Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Weboldal tartalmát korlátozás és értesítés nélkül megváltoztassa, bármely, illetve valamennyi szolgáltatását megszüntesse, felfüggessze.

V. Kellékszavatosság, termékszavatosság, jótállás

1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön (azaz a Fogyasztó) a kellékszavatossági jogával?
Ön a Szolgáltató/Partner hibás teljesítése esetén az adott Szolgáltató/Partner-vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön - választása szerint - az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az adott Szolgáltató/Partner számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató/Partner költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató/Partner adott okot.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. (Használt dolgot nem értékesítünk.)
Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön az adott Szolgáltatóval/Partnerrel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az adott Szolgáltató/Partner nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság
Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az V.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.
A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

VI. Elállás

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől/megrendeléstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Amennyiben az Ügyfél az előzetesen kapott kezelési időpontját annak esedékessége   előtt   kevesebb,   mint   48   órával   mondja   le,   vagy az  egyeztetett időpontban személyesen nem, vagy késve, vagy a kezelésre alkalmatlan állapotban  jelenik meg, a Szolgáltató jogosult kezelési időpontonként/óránként 5.000 forint rendelkezésre állási díjat felszámítani az Ügyfél részére. A Szolgáltató a rendelkezésre állási díj felszámításától egyes esetekben eltekinthet.
A Szolgáltató jogosult a rendelkezésre állási díjat a kupon értékéből levonni.
Amennyiben a kupon értéke nem fedezi a rendelkezésre állási díjat, akkor a Szolgáltató jogosult a különbözetet felszámítani.

Az elállási/felmondási határidő:
a) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén: a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le;
b) termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi;
c) több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi;
d) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi;
e) termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.
Az elállás joga Önt a szerződés megkötésének napja, és a termék átvétele közötti időben is megilleti.
Ön internetes oldalunkon is kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek. Az elállási/felmondási nyilatkozatminta a bejelentkezés után a felhasználói fiókból érhető el.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a Szolgáltatónál előzetesen foglalt időpontot időben lemondja, és a fent megjelölt határidő lejárta előtt hibátlanul kitöltve elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll a szerződéstől/megrendeléstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató/Partner visszatéríti az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Partner/Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési mód kerül alkalmazásra, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést a Partner/Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles a Partner/Szolgáltató számára, mint a termék visszavételére feljogosított számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni Partner/Szolgáltató számára a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatéríti a Partner/Szolgáltató az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általa nyújtott szolgáltatás ellenértékét.


VII. Felelősség korlátozása

A Weboldal Üzemeltetője a Szolgáltató/Partner által nyújtott szolgáltatások, értékesített termékek beváltásáért nem tartozik felelősséggel.

Amennyiben a Szolgáltató/Partner által nyújtott szolgáltatás igénybevétele során, általa értékesített termékkel kapcsolatosan a Felhasználót bármilyen kár érné, úgy az Üzemeltető az ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja, a Felhasználó kárigényével kizárólag a Szolgáltatóhoz fordulhat, ezt a Felhasználó kifejezetten elfogadja és lemond az Üzemeltetővel szembeni igényérvényesítés lehetőségéről.
Tekintettel arra, hogy Üzemeltető a Weboldalon elektronikus kereskedelem keretében nagyrészt közvetített szolgáltatásokat értékesít, a Partnerei által meghatározott Szolgáltatások, Termékek minőségéért nem tartozik felelősséggel. Amennyiben a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználót bármilyen kár érné, úgy ezzel kapcsolatos valamennyi felelősségét kizárja, Felhasználó kárigényével kizárólag a Partnerhez fordulhat.
Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Üzemeltetőt nem terheli felelősség a Felhasználó által a Weboldal használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért. Felhasználó felelős a saját hardver és szoftver eszközei megfelelő állapotáért és azért, hogy ezek alkalmasak az internet és a Weboldal használatára, illetve az internetre tartalmak fel- és letöltésére.
Üzemeltető a Szolgáltatások leírását teljes mértékben a Szolgáltatók/Partnerei által nyújtott információ változtatás nélküli közlésével készíti el, így amennyiben a leírt és a valós Szolgáltatás között különbség van, az ebből eredő kárért való felelősség kizárólag a Partnert terheli.
Az elveszett vagy ellopott kuponokért vagy kuponszámokért sem az Üzemeltető, sem a Szolgáltatók/Partnerek nem vállalnak felelősséget.
Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a Weboldal és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, és nem terheli felelősség a Felhasználó által a Weboldal használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért.
A Weboldalon értékesített Szolgáltatások leírása teljes mértékben a szolgáltatás nyújtója által megadott információk alapján, azok megváltoztatása nélkül készül el. Így amennyiben a leírt és a valós Szolgáltatás között különbség van, az ebből eredő kárért való felelősség kizárólag a Szolgáltatót terheli.

VIII. Reklamáció

A Felhasználó az alábbi módon tehet reklamációt az Üzemeltetőnél:
1. a panaszt a Partnernél, a helyszínen, a kupon felhasználásának napján rögzíteni kell írásban (pl. panaszkönyv, futárral a fuvarlevélen stb.)
2. az írásban, a Partnernél hivatalosan megtett panaszt (panaszkönyv másolati példánya) a panasz keltét követően 3 (három) munkanapon belül kell az Üzemeltetőnél bejelenteni; elektronikus úton az info@kuponbonusz.hu e-mail címen vagy postai úton, az Üzemeltető székhelyére címzett tértivevényes levélben
3. az Üzemeltető 8 (nyolc) munkanapon belül kivizsgálja a vélelmezett reklamáció jogosultságát
4. a panasz elfogadása esetén az Üzemeltető 3 (három) munkanapon belül visszajuttatja a Kupon befizetett értékét
Ha a Panaszlott nem fogadja el a panaszt, akkor az Üzemeltető felfüggeszti a Panasz elbírálását ameddig a panaszkönyvbe történt bejegyzés jogosságát az annak kivizsgálására jogosult hatóság jogerősen el nem dönti.

A Felhasználó panasza esetén jogosult békéltető testülethez fordulni.
Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.
A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás (Szolgáltató/Partner), vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.
Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az előbb hivatkozottan illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A Felhasználó panasza esetén jogosult bírósági vitarendezési mechanizmust is igénybe venni.
Online adásvételi szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén a fogyasztók az online vásárláshoz kapcsolódó, határon átnyúló jogvitáikat elektronikusan rendezni tudják az alábbi linken elérhető online platformon keresztül beadott elektronikus panasz útján: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HUA platformon a fogyasztó regisztrációt követően tölheti ki, illetve nyújthatja be a vitarendezésre vonatkozó kérelmét.
IX. Szellemi tulajdon

A Weboldal és a Weboldalon található valamennyi tartalom, leírás, grafika, ábra az Üzemeltető, illetve adott esetben Partnerei kizárólagos tulajdonát képezi. A Weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 7. § szakaszában meghatározott gyűjteményes műnek minősül, és mint ilyen, szerzői jogi védelem alatt áll.
Tilos a Weboldalon található tartalmakról bármilyen formában másolatot készíteni, rögzíteni, terjeszteni, továbbítani, letölteni, szerkeszteni, tovább értékesíteni vagy nyilvánosságra hozni. A Weboldal bármilyen tartalmának bármilyen formában megvalósuló, akár kereskedelmi, akár más céllal történő felhasználása kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén lehetséges.
A Kuponbonusz márkanév és logó az Üzemeltető tulajdona. Az Üzemeltető minden ehhez kapcsolódó jogot fenntart magának. A Weboldalon megjelenő minden egyéb márkanév és logó, hacsak nem jelezték másként, az adott márkanév és logó tulajdonosáé.

X. Alkalmazandó jog

Jelen Felhasználási Feltételekre a magyar jog szabályai alkalmazandók. Amennyiben a Felhasználási Feltételek valamely rendelkezése érvénytelennek bizonyulna, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét, az érvénytelen rendelkezés helyébe automatikusan a jogszabályoknak megfelelő rendelkezés lép életbe.