Adatvédelem

A Commercial Service Kft. www.kuponbonusz.hu weboldalra vonatkozó adatvédelmi szabályzata

2018

Tartalomjegyzék

1.    A www.kuponbonusz.hu weboldalon történő egyes adatkezelések részletei    3
1.1. a honlapon nem regisztráló látogatók személyes adatainak kezelése    3
1.2. hírlevél küldésére vonatkozó személyes adatok kezelése    4
1.3. A COMMERCIAL SERVICE KFT.-vel való kapcsolatba lépés érdekében történő személyes adatok kezelése    4
1.4. a honlapon történő regisztráló látogatók személyes adatainak kezelése    5
2.    Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések    6
3.    A jogszerűtlen adatkezelés esetén az érintettek által igénybe vehető jogorvoslatok    6
3.1. tájékoztatás kérése a COMMERCIAL SERVICE KFT.-től    6
3.2. tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen    8
3.3. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárása    8
3.4. bírósági úton történő jogérvényesítés    9
1. számú melléklet    10

Bevezető rendelkezések
A kuponbonusz.hu domain tulajdonosa, valamint a www.kuponbonusz.hu internetes oldal üzemeltetője a Commercial Service Kuponbonusz Korlátolt Felelősségű Társaság(székhelye: 1028 Budapest, Hidegkúti út 148.), a továbbiakban: a „COMMERCIAL SERVICE KFT.") mint a weboldalra látogatók személyes adatának adatkezelője az adatkezelésre vonatkozó valamennyi jogszabályi rendelkezést betart.
Az ezen szabályzatban használt kifejezések az 1. számú mellékletben meghatározott jelentéssel bírnak.
Az adatkezelő adatai:

Commercial Service Kuponbonusz Korlátolt Felelősségű Társaság
1028 Budapest, Hidegkúti út 148.
info@kuponbonusz.hu
06-1/274-63-11

Az adatfeldolgozó adatai:

Commercial Service Kuponbonusz Korlátolt Felelősségű Társaság
1028 Budapest, Hidegkúti út 148.
info@kuponbonusz.hu
06-1/274-63-11

1.  A www.kuponbonusz.hu weboldalon történő egyes adatkezelések részletei
A COMMERCIAL SERVICE KFT. által a www.kuponbonusz.hu weboldalon végzett valamennyi adatkezelés vagy jogszabályi felhatalmazáson vagy hozzájáruláson alapul, amely hozzájárulást akár szóban, akár írásban, akár ráutaló megatartással is megadhatnak a weboldalra látogatók.
Ezen fejezetben az egyes adatkezelésekre vonatkozóan külön-külön adatkezelésenként feltüntetésre kerül az adatkezelés célja, jogalapja, valamint az adatkezelés ideje.
1.1. a honlapon nem regisztráló látogatók személyes adatainak kezelése
A www.kuponbonusz.hu honlap meglátogatása a technológiából fakadóan személyes adatok kezelésével jár. Az adatkezelés célja a COMMERCIAL SERVICE KFT. által a www.kuponbonusz.hu weboldalon nyújtott szolgáltatás biztosítása. Az adatkezelésre a 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése ad felhatalmazást. A COMMERCIAL SERVICE KFT.ezen adatkezelési céllal összefüggésben regisztrálók honlapon történő regisztrálásának idejével, az utolsó belépés időpontjával, és a látogató számítógépének IP címével kapcsolatos adatokat kezel.
A www.kuponbonusz.hu weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak mérését és auditálását Google Analytics külső szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a www.google-analytics.com címen tud részletes felvilágosítást nyújtani.
A COMMERCIAL SERVICE KFT. a www.kuponbonusz.hu honlapra történő belépéskor kis adatcsomagot (sütit vagy más néven cookiet) helyez el a látogató számítógépén, illetve olvas onnan vissza. A cookie használatának célja a látogató azonosítása, abból a célból, hogy a látogatók érdeklődésének megismerésével fejleszthessük a www.kuponbonusz.hu honlapon nyújtott szolgáltatásokat, illetve a honlap tartalmát. Amennyiben a cookiek elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. A cookie-kal történő adatkezelést a COMMERCIAL SERVICE KFT. anonim módon végzi.
1.2. hírlevél küldésére vonatkozó személyes adatok kezelése
A COMMERCIAL SERVICE KFT. a www.kuponbonusz.hu weboldalon lehetővé teszi, hogy a látogatók feliratozzanak a COMMERCIAL SERVICE KFT. hírlevelére, amelyre tekintettel a COMMERCIAL SERVICE KFT. kezeli az érintettek nevét, e-mail címét, valamint a feliratkozás dátumát. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet a hírlevélre való feliratkozással ad meg, az adatkezelés célja pedig hírlevél küldése e-mailen. A hírlevél küldésére vonatkozó személyes adatokat a COMMERCIAL SERVICE KFT. az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásáig, illetve a hírlevélről történő leiratkozásig kezeli.
Amennyiben a feliratkozó látogató a jövőben nem kíván hírlevelet kapni, arról ingyenesen, indokolás nélkül, akár a www.kuponbonusz.hu/elérhetőségek oldalon található elérhetőségek bármelyikén, akár a hírlevelek alján található „leiratkozom" linkre kattintással, továbbá a www.kuponbonusz.hu főoldaláról elérhetőwww.kuponbonusz.hu/hirlevel-leiratkozas oldalon bármikor leiratkozhat, amely esetben a COMMERCIAL SERVICE KFT. haladéktalanul megszünteti a személyes adatainak kezelését.
A COMMERCIAL SERVICE KFT. a hírlevél küldésére vonatkozó adatkezelését bejelentette a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba.
1.3. ACOMMERCIAL SERVICE KFT.-vel való kapcsolatba lépés érdekében történő személyes adatok kezelése
A látogatóknak lehetősége van a honlapon kapcsolatba lépni a COMMERCIAL SERVICE KFT.-vel. Amennyiben a látogatók kapcsolatba lépnek a COMMERCIAL SERVICE KFT.-vel, úgy a COMMERCIAL SERVICE KFT. a kapcsolattartás céljából kezeli a látogató által megadott valamennyi személyes adatot (így különösen: e-mail cím, a látogató számítógépének IP címe telefonszám, név). Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet az érintett a kapcsolatba lépés kezdeményezésével ráutaló magatartással ad meg. A COMMERCIAL SERVICE KFT. mindig az utolsó belépés adatait őrzi meg.
A COMMERCIAL SERVICE KFT. a vele történő kapcsolatba lépésre vonatkozó adatkezelését bejelentette a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba.
1.4. a honlapon történő regisztráló látogatók személyes adatainak kezelése
A www.kuponbonusz.hu internetes oldalon bizonyos szolgáltatások igénybevételéhez, megrendelésekhez, egyes tartalmakhoz való hozzáféréshez regisztráció szükséges. A regisztráció során a látogató a nevét és az e-mail címét és telefonszámát adja meg, annak érdekében, hogy a COMMERCIAL SERVICE KFT. ellenőrizni tudja, hogy a www.kuponbonusz.hu internetes weboldalon elhelyezett regisztrációhoz kötött egyes tartalmak letöltését. Regisztráció esetén a COMMERCIAL SERVICE KFT. a megadott e-mail címre egy visszaigazolást küld, amelyben egy regisztrációt megerősítő linket helyez el. A látogató a linkre kattintva erősítheti meg és véglegesítheti a regisztrációt. A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésének célja a www.kuponbonusz.hu weboldalon nyújtott regisztrációhoz kötött szolgáltatások működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása. A regisztráció során megadott adatokat a COMMERCIAL SERVICE KFT.az utolsó belépést követő 1 évig őrzi.
Regisztrációval a www.kuponbonusz.hu weboldalon térítésköteles szolgáltatásokat vehet igénybe. A szolgáltatások igénybevételének kezdeményezése esetén a www.kuponbonusz.hu weboldal átirányítja a szolgáltatást igénybe vevő látogatót a fizetés lebonyolítása érdekében a fizetést lebonyolító bank online felületére, ahol további személyes adatok megadására köteles az érintett. Ebben az esetben nem a COMMERCIAL SERVICE KFT., hanem a bank lesz a bank online felületén megadott személyes adatok adatkezelője, a COMMERCIAL SERVICE KFT. ezen adatokat nem ismeri, ezen személyes adatkezelésről az érintett banktól kérhető felvilágosítás.
A COMMERCIAL SERVICE KFT. az online szolgáltatások igénybevétele érdekében szükséges regisztrációra vonatkozó adatkezelését bejelentette a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett Adatvédelmi Nyilvántartásba.

NAIH-100319/2016.


2.    Adatbiztonságra vonatkozó rendelkezések
A COMMERCIAL SERVICE KFT. mindent megtesz az érintettek magánszférájának biztosítása érdekében, továbbá annak érdekében, hogy a weboldal működtetésével, illetve a weboldalon található egyes szolgáltatások igénybevételével összefüggésben kezelt személyes adatok a lehető legnagyobb biztonságban legyenek.
A COMMERCIAL SERVICE KFT. rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, adatfeldolgozójánál találhatók meg.
A COMMERCIAL SERVICE KFT. az informatikai rendszereit úgy építette ki, az érintettek személyes adatait oly módon tárolja, hogy az érintettek számára az bármikor elérhető, ugyanakkor a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen. Az érintettek személyes adatait szűk személyi kör, kizárólag a COMMERCIAL SERVICE KFT.vezető tisztségviselői, valamint a vezető tisztségviselők felhatalmazása alapján a COMMERCIAL SERVICE KFT. adatfeldolgozói ismerhetik meg. A COMMERCIAL SERVICE KFT. a jogosulatlan hozzáférésen kívül védi az adatokat a szándékos vagy véletlen adattovábbítás, a nyilvánosságra hozatal, a törlés és a megsemmisítés, hozzáférhetetlenné válás ellen.
A COMMERCIAL SERVICE KFT. informatikai rendszerei úgy kerültek kiépítésre, hogy amennyiben az érintett kérése alapján az érintettre vonatkozó személyes adatok törlésre kerülne (ide nem értve a kötelező adatkezelés esetét), azok utólag nem állíthatók helyre.
A COMMERCIAL SERVICE KFT. minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
A webszerver ahol a COMMERCIAL SERVICE KFT. jelenlegi weboldala is fut egy biztonságos, tűzfallal védett hardver eszköz.
3.    A jogszerűtlen adatkezelés esetén az érintettek által igénybe vehető jogorvoslatok
3.1. tájékoztatás kérése a COMMERCIAL SERVICE KFT.-től

Az érintett kérelmezheti a COMMERCIAL SERVICE KFT.-nél mint adatkezelőnél

a)    tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b)    személyes adatainak helyesbítését, valamint
c)    személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Az érintett kérelmére a COMMERCIAL SERVICE KFT. mint adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
A COMMERCIAL SERVICE KFT. a tájékoztatás megadását kizárólag jogszabályban meghatározott esetben tagadhatja meg.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha
a)    kezelése jogellenes;
b)    az érintett kéri;
c)    az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d)    az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;
e)    azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

Törlés helyett a COMMERCIAL SERVICE KFT. mint adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

A COMMERCIAL SERVICE KFT. mint adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A COMMERCIAL SERVICE KFT. a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

A COMMERCIAL SERVICE KFT. mint adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

A COMMERCIAL SERVICE KFT. mint adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban ingyenesen adja meg a tájékoztatást. A COMMERCIAL SERVICE KFT. fenntartja a jogot, hogy a tájékoztatás adásáért díjat állapítson meg, amennyiben az érintett ugyanazon adatkörre vonatkozóan a folyó évben több mint egy alkalommal kér tájékoztatást.

Ha a COMMERCIAL SERVICE KFT. mint adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén a COMMERCIAL SERVICE KFT. mint adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

3.2. tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a)    a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el;
b)    a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c)    törvényben meghatározott egyéb esetben.
A COMMERCIAL SERVICE KFT. mint adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a COMMERCIAL SERVICE KFT. mint adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.
Amennyiben az érintett a COMMERCIAL SERVICE KFT. mint adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.
A COMMERCIAL SERVICE KFT. az érintett adatát nem törölheti, ha az adatkezelést törvény rendelte el. Az adat azonban nem továbbítható az adatátvevő részére, ha az adatkezelő egyetértett a tiltakozással, illetőleg a bíróság a tiltakozás jogosságát megállapította.
Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
3.3. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárása
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:

URL:    1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
1530 Budapest, Pf.: 5.
+36 (1) 391-1400
+36 (1) 391-1410
ugyfelszolgalat@naih.hu
http://naih.hu

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz tett bejelentése miatt senkit sem érhet hátrány. A bejelentő kilétét a hatóság csak akkor fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem lenne lefolytatható. Ha a bejelentő kéri, kilétét a hatóság akkor sem fedheti fel, ha ennek hiányában a vizsgálat nem folytatható le.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a hatóság előlegezi és viseli.
3.4. bírósági úton történő jogérvényesítés
Az érintett a jogainak megsértése esetén a COMMERCIAL SERVICE KFT. mint adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.
A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
A COMMERCIAL SERVICE KFT. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríti. A COMMERCIAL SERVICE KFT. mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.
A COMMERCIAL SERVICE KFT. nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.


1. számú melléklet

A könnyebb érthetőség kedvéért ezen szabályzatban használt kifejezések jelentéstartamát az alábbiakban foglaljuk össze:

érintett    bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.
személyes adat:    az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
hozzájárulás    az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez.
tiltakozás    az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
adatkezelő    az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.
adatkezelés    
az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

adattovábbítás    az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
nyilvánosságra
hozatal    
az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

adattörlés    
az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.

adatmegjelölés    az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
adatzárolás    az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
adatmegsemmisítés    az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
adatfeldolgozás    az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
adatfeldolgozó    az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.
harmadik személy    
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.