Adatvédelem


Adatvédelmi nyilatkozat

A www.kuponbonusz.hu weboldal, továbbá Honlap, üzemeltetője a Kuponbonusz Kft., továbbá Üzemeltető garantálja, hogy a látogatók és Felhasználók személyes és egyéb adatait, információkat bizalmasan kezeli, a hatályos magyar jogszabályokat betartja. Az adatkezeléskor az Adatvédelmi Törvénynek (1992. évi LXIII. tv) megfelelően jár el.

1.      A Honlap és a hírlevelek megtekintésével a Felhasználó és az Üzemeltető távközlési eszköz útján létesít egymással kapcsolatot, az információ szolgáltatása interneten történik. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Üzemeltető nem felel az irányításán kívül álló eseményekből, mint a weboldal használatából, vagy üzemzavarából, az adatok bárki által történő megváltoztatásából, vírusok okozta szoftverhibából, az internetes hálózat hibájából, és egyéb technikai jellegű hibákból eredő károkért illetve hátrányért.

2.      A Kuponbonusz Kft feltételezi Felhasználói részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a böngészéssel és a vásárlással kapcsolatos esetleges kockázatokat saját magának kell felmérnie, illetőleg magának kell gondoskodni a számítógépe biztonságos használatáról és az azon tárolt adatok védelméről.

3.      A Honlap szolgáltatásaink használata érdekében szükséges a regisztráció, melynek során a Felhasználó egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

4.      Az Üzemeltető kizárólag azon időtartam alatt kezeli és tárolja a Felhasználó személyes adatait, amíg azt a vonatkozó jogszabályok előírják.

5.      A Honlapot látogató Felhasználók a regisztráció során a valóságnak megfelelő adatokat kötelesek szolgáltatni. A személyes adatoknak a regisztráció során történt jogtalan felhasználásával kapcsolatban az Üzemeltetőt semmilyen felelősség nem terheli.

6.      Az Üzemeltető az adatokat kizárólag a Felhasználó által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe.

7.      A Kuponbonusz Kft. kijelenti, hogy a Honlap felhasználói által nyújtott személyes adatokat (e-mail-cím, jelszó, teljes név, nem, cím, számlázási cím, telefonszám), információkat az adatvédelmi szabályok tiszteletben tartásával adatkezelőként saját maga kezeli.

8.      A Kuponbonusz Kft. a Felhasználók személyes adatait semmilyen körülmények között nem adja át harmadik, illetéktelen fél részére, a jogszabályi kötelezés esetét kivéve, illetve ha azt a Felhasználó kimondottan a nyilvánosságra hozatal céljából bocsájtotta rendelkezésére.

9.      Az adatvédelmi törvénnyel összhangban a Felhasználó tájékoztatást kérhet a személyes adatai kezeléséről. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, illetve kérje azok törlését.

10.  Az Üzemeltető a Felhasználók által a Honlap igénybe vételével az interneten közzétett információkért mindennemű felelősségét kizárja.

11.  A Honlapot 18 éven aluli kiskorúak csak szülő vagy felnőtt kíséretében használhatják. Az Üzemeltetőnek nem célja 18 év alattiak érdeklődésének felkeltése, továbbá nem gyűjt vagy őriz olyan személytől adatot, akiről tudja, hogy 18 éven aluli. A Honlapon esetlegesen meghirdetett gyermek termékeket illetve szolgáltatásokat csak nagykorú felhasználók vásárolhatják meg.

12.  A Kuponbonusz Kft. kötelezi magát arra, hogy az adatbázisban szereplő adatok kezelése során a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően jár el.